Algemeen Reglement voor het Tobbedansen

Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen

hoc

1. Eisen en veiligheidsvoorschriften

 1. Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een zwemdiploma. Dit dient voorgelegd te worden indien dit gevraagd wordt.
 2. Iedere deelnemer is verplicht een helm te dragen. (Liefst een integraalhelm) Gesloten schoeisel en een lange broek is gewenst maar niet verplicht. Dit om schaafwonden te vermijden. Indien de deelnemer dit niet doet is dit op eigen risico.
 3. Deelnemers die onder invloed van drank of drugs aan de start verschijnen, worden onmiddellijk gediskwalificeerd.
 4. Elk team bestaat maximaal uit 3 personen.
 5. De minimumleeftijd voor deelname is 14 jaar. Minderjarigen mogen deelnemen aan Tobbedansen mits schriftelijke toestemming van de ouders of voogd (zie bijlage in de bevestigingsmail). 
 6. Dieren mogen niet deelnemen.
 7. Het is ten strengste verboden om gebruik te maken van glijmiddelen zoals olie, vet, zeep of enige andere substantie om schade aan het milieu te voorkomen.
 8. Deelname is op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enig letsel aan personen of voor schade, verlies of diefstal van bezit.

2. Spelregels

 1. De `tobbe’ mag uit een indirect en/of direct voertuig bestaan. Een losse `tobbe’ is dus ook toegestaan.
 2. De `tobbe’ moet glijdend de schans af en mag geen mechanische aandrijving hebben. Wielen zijn dus niet toegestaan. Wielen zijn alleen toegestaan bij de hulp van het lanceren van een indirect vaartuig.
 3. De tijd wordt gemeten tussen begin startsignaal en het luiden van de bel. Het resultaat van de meting kan door geen enkele deelnemer betwist worden.
 4. De deelnemer moet aan boord van het vaartuig of met een indirect vaartuig glijdend en drijvend de bel zien te bereiken. De bel wordt geluid door contact met een lichaamsdeel. Mocht het vaartuig zijn gezonken dan kan er ook gezwommen worden naar de bel. Er mogen daarbij geen hulpmiddelen worden gebruikt.
 5. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van hulpmiddelen zoals stok, roeispaan, etc. Dit leidt tot onmiddellijke diskwalificatie. 
 6. Alle vaartuigen en deelnemers dienen op Maandag 24 juli om 16:30 uur aanwezig te zijn bij de molen, Kerkvaartsweg 61,2445AC, waar de vaartuigen worden geplaatst en gekeurd worden. De keuring sluit om 18:30!
 7. Ieder team krijgt een startnummer dat de volgorde zal bepalen tijdens het Tobbedansen.
 8. Er wordt een officiële keuring van het vaartuig uitgevoerd. Indien het vaartuig niet veilig wordt bevonden kan het nog aangepast worden. Het voertuig dient na de 2e keuring te voldoen. Indien dit niet het geval is, wordt deelname geweigerd. 
 9. Het begin van de wedstrijd is om exact 19:00 uur. Zorg dat u tijdig bij uw vaartuig aanwezig bent. De eindtijd is 22:00.
 10. Naast de winnaars met de drie kortste tijdsmetingen, is er ook een originaliteitsprijs.
 11. Ieder team neemt alle onderdelen van zijn vaartuig op dezelfde dag mee terug. Voor de opruiming in het water staat de organisatie in. 
 12. Het vaartuig wordt met behulp van een kraan op het platform gezet, en uit het water gehaald. Hierna dient het team het vaartuig te Verwijderen. 
 13. Betreden van de schans door anderen (familie/vrienden) anders dan het team is streng verboden.

 3. Technische specificaties 

 1. Schans 
  1. De hoek van de schans is 23 graden. 
  2. De schans heeft een hoogte van 5,5 meter, en een lengte van ongeveer 14 meter. 
  3. De afstand tussen eind schans en bel is 8 meter. 
  4. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen.
 2. Vaartuig
  1. Het totale gewicht (vaartuig met constructie excl. bemanning) bedraagt niet meer dan 80 kg. 
  2. De maximale lengte is 2 meter. De breedte is maximaal 1,20 meter.
  3. Aan het vaartuig en/of lanceerkar moet op deugdelijke wijze een haak (diameter van min. 6 cm) bevestigd zijn.
  4. Het vaartuig moet voorzien zijn van een drijver (jerrycan o.i.d.) zodat de organisatie deze onderdelen makkelijk uit het water kan hijsen. 
  5. Het vaartuig mag geen scherpe uitstekende delen bevatten. Men zal elk onderdeel van het vaartuig, dat tijdens het Tobbedansen letsel kan geven aan de deelnemers, van het vaartuig verwijderen of afschermen met een stijf isolatiemiddel. Tijdens de keuring van de vaartuigen wordt op dit punt zeer streng gelet! 

4. Overige regels 

 1. Dit reglement kan te allen tijde aangepast worden door de organisatie. 
 2. Heb vooral plezier en maak er met zijn allen een mooi feest van!

Wanneer er door u van bovenstaande bepalingen wordt afgeweken of wanneer u de aanwijzingen van de organisatie negeert, loopt u het risico te worden gediskwalificeerd.