Algemeen Reglement voor het ringrijden op tractoren

Stichting Oranjefeesten Aarlanderveen

hoc

 1. De bestuurder van de tractor dient hiertoe wettelijk bevoegd te zijn en zich ten alle tijden te houden aan de hiervoor geldende voorschriften en verkeersregels. Het ringrijden wordt gadegeslagen door veel toeschouwers. De bestuurder moet zijn rijstijl in zoverre aanpassen dat de veiligheid van de toeschouwers niet in het geding komt.
 1. Ringrijden en alcohol gaan niet samen. Het gebruik van alcohol voor of tijdens het ringrijden is ten strengste verboden.
 1. De tractoren dienen aan de wettelijke vereisten te voldoen. Zij mogen niet zijn opgevoerd, getuned of anderszins aangepast.
 1. U dient op tijd op de Kerkvaartsweg aanwezig te zijn en de tractor op de genummerde plaats, corresponderend met uw inschrijfnummer, te parkeren.
 1. Een deelnemend koppel bestaat uit een bestuurder en een steker. Bij het inschrijven wordt van het deelnemend koppel aangegeven wie er rijdt en wie er steekt.
 1. Eén van beiden dient woonachtig te zijn in Aarlanderveen. (Dit ter beoordeling van het bestuur). 
 1. Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd met niet tot het deelnemend koppel behorende personen op de tractor te zitten. Dus maximaal 2 personen op 1 tractor!
 1. De steekstok, welke u bij de start ontvangt en na afloop weer zal inleveren, moet tijdens het steken worden vastgepakt achter het dwarslatje. 
 1. In verband met de beperkte breedte van de Kerkvaartsweg mag er alleen worden gestoken vanaf de rechterzijde van de tractor.
 1. Er hangen twee ringen op het parcours welke per ronde beide gestoken moeten worden.
 1. De organisatie let er tevens op of er niet te snel en/of roekeloos wordt gereden. De organisatie beschouwt de betreffende ronde als mis gestoken, wanneer voor de tweede keer binnen de wedstrijd te snel en/of roekeloos wordt gereden, nadat hiervoor een waarschuwing is gegeven.
 1. U bent verplicht tijdens het ringsteken voldoende snel te rijden. Uw snelheid tijdens het steken wordt door de organisatie gemeten. Voor wie, na een waarschuwing hierover, de tweede keer te langzaam rijdt wordt de betreffende ronde als mis gestoken beschouwd. 
 1. De organisatie heeft zich tot het uiterste ingespannen om het ringrijden zo veilig mogelijk te laten verlopen. In geval van schade is de organisatie niet verder aansprakelijk dan het bedrag dat onder haar evenementenverzekering wordt uitgekeerd. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de aansprakelijkheid het gevolg is van roekeloos rijden door de bestuurder of ingeval van drankgebruik door de bestuurder.
 1. U wordt verzocht tijdens de wedstrijd voldoende aan te sluiten en geen oponthoud c.q. stremming te veroorzaken. (Bijvoorbeeld bij de koffie uitreiking).
 1. Het is niet toegestaan om tijdens of na de wedstrijd de tractor te parkeren op het met hekken afgebakende wedstrijdterrein. 

Wanneer er door u van bovenstaande bepalingen wordt afgeweken of wanneer u de aanwijzingen van de organisatie negeert, loopt u het risico te worden gediskwalificeerd en/of een volgend jaar te worden uitgesloten van deelname.