Word donateur van het Oranje Comité!

Woon je buiten Aarlanderveen?

Je wil toch het programmaboekje ontvangen?

Je wil een bijdrage geven?

Maak dan € 15,- (meer mag ook) over naar ons rekeningnummer.
Dit onder vermelding van je Postcode + huisnummer en we sturen je het Programmaboekje toe.

Rekening NR

Het Oranjecomite Aarlanderveen

NL 40 RABO 010 13 95 95 7